Showing all 3 results

Chưa mở bán
Giá: 30 - 45 tr/m2
  • Số căn hộ: 838
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 22 - 35tr/m2
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: 35 - 70 tr/m2
  • Số căn hộ: 3000
  • Mật độ xây dựng: 45 %
You cannot copy content of this page
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0935.05.79.86