Showing all 3 results

Đã mở bán
Giá: 4.5 - 6.5tr/m2
  • Số căn hộ: 33
  • Mật độ xây dựng: 45
Đã mở bán
Giá: 4.5 - 7tr/m2
  • Số căn hộ: 25
  • Mật độ xây dựng: 35%
SẮP MỞ BÁN
Giá: 17 - 20 tr/m2
  • Số căn hộ: 455
  • Mật độ xây dựng:
You cannot copy content of this page
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0935.05.79.86