Mục đích và phạm vi thu thập

Lux A sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ duy nhất với mục đích cung cấp thêm cho bạn các thông tin hữu ích liên quan đến bất động sản, những báo cáo về tình hình bất động sản mà chúng tôi nghĩ có thể bạn sẽ quan tâm.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang Luxa.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Luxa.vn cần người dùng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Lux A chỉ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Luxa.vn, đảm bảo quyền lợi cho Người dùng.

Chúng tôi cũng có thể chuyển các thông tin của bạn tới bộ phận dịch vụ khách hàng để nghiên cứu và phân tích với mục đích quản lý và cải tiến những dịch vụ chúng tôi cung cấp. Chúng tôi, các nhân viên hoặc cộng sự của chúng tôi có thể liên lạc với các bạn qua thư, email, hoặc điện thoại để xin ý kiến phản hồi hoặc nhận xét của các bạn về dịch vụ của chúng tôi.

Lux A đưa ra các giải pháp an ninh hợp lí để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự tiết lộ trái phép của cá nhân hoặc các thông tin khác gây ra bởi bên thứ ba. Thông tin tài khoản của các bạn có thể truy cập trực tuyến thông qua sử dụng một mật khẩu. Để giữ bảo mật thông tin cá nhân, các bạn cần giữ kín mật khẩu của mình và không tiết lộ mật khẩu cho người khác. Hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu các bạn tin rằng mật khẩu của mình bị lạm dụng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Luxa.vn sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Luxa.vn.
• Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Luxa.vn.
• Luxa.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người dung khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Luxa.vn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

• Công ty cổ phần Bất động sản Lux A
• Trụ sở chính: 4 Phan Thành Tài, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng
• Hotline: 0935.05.79.86

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Luxa.vn được Luxa.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Luxa.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Lux A cam kết:

• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Lux A sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Chấp thuận

Bằng cách gửi các thông tin của mình, các bạn đã chấp thuận với chúng tôi về cách sử dụng những thông tin đó như quy định trong chính sách bảo mật. Nếu chúng tôi thay đổi các chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi đó trên trang này, và có thể có những thông báo trên các trang khác của website, để bất kể lúc nào cũng có thể giúp cho các bạn nắm rõ về thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng. Chúng tôi cũng sẽ gửi email tham khảo đến bạn để bạn có thể nắm rõ những thay đổi có khả năng xảy ra, nhờ đó các bạn có thể sửa đổi hoặc cập nhật việc cho phép sử dụng các thông tin của bạn. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi đó.