Showing all 6 results

Chưa mở bán
Giá: 30 - 45 tr/m2
 • Số căn hộ: 838
 • Mật độ xây dựng:
Đã mở bán
Giá: 4.5 - 6.5tr/m2
 • Số căn hộ: 33
 • Mật độ xây dựng: 45
Đã mở bán
Giá: 4.5 - 7tr/m2
 • Số căn hộ: 25
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 22 - 35tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
SẮP MỞ BÁN
Giá: 17 - 20 tr/m2
 • Số căn hộ: 455
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 35 - 70 tr/m2
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 45 %
You cannot copy content of this page
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0935.05.79.86