Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Chưa mở bán
Giá: 30 - 45 tr/m2
 • Số căn hộ: 838
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 9 - 10tr
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp Mở Bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang Mở Bán
Đã mở bán
Giá: 4.5 - 7tr/m2
 • Số căn hộ: 25
 • Mật độ xây dựng: 35%
Chưa Mở Bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 22 - 35tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
Chuẩn Bị Mở Bán
Giá: 8 - 10 tr
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 45%
Giá: 12-14 Triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang Mở Bán
Giá: 12 triệu
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 49%
ĐANG MỞ BÁN
Giá: 17 - 20 tr/m2
 • Số căn hộ: 455
 • Mật độ xây dựng:
Giữ Chổ GĐ 1
Giá: 14 triệu/m2
 • Số căn hộ: 540
 • Mật độ xây dựng: 70%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0907.213.222