Quy chế hoạt động

Mục tiêu mà Luxa.vn hướng tới là trở thành kênh thông tin mua bán và cho thuê bất động sản phổ biến tại Đà Nẵng, hiệu quả, giúp người mua, người thuê mau tìm được bất động sản ưng ý, người bán và cho thuê mau tìm được khách hàng.

1. CHỦ SỞ HỮU:

Website Luxa.vn do Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Lux A làm chủ sở hữu. Tên miền website là: https://luxa.vn.

Website Luxa.vn là nơi kết nối giữa người mua và người bán, các nhà môi giới với người thuê, mua; người thuê và cho thuê bất động sản, đồng thời giúp quá trình mua bán bất động sản, cung cấp dịch vụ quảng cáo qua mạng được thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn.

2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE LUXA.VN

– Đăng tin mua bán, cho thuê bất động sản và cung ứng dịch vụ quảng cáo, truyền thông mà pháp luật cho phép.

– Việc kinh doanh dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới dịch vụ đó.

3. QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG

Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Website luxa.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Hoạt động mua bán dịch vụ thông qua sàn Luxa.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, tôn trọng quyền lợi chung của cộng đồng và các cá nhân khác.

Thành viên không được phép đăng tin mua bán các sản phẩm, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý Sàn sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo quy định.