tien-ich-aria
can-ho-aria
aria-da-nang
phoi-canh-aria
Trạng thái:
Chưa mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
838
Quy mô:
70.000m2
Mật độ xây dựng:
Loại: Căn hộ Trạng thái:Chưa mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:70.000m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:838 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Chưa mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:70.000m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:838
Ngày hoàn thành: