Chu Lai Riverside Núi Thành, Quảng Nam

Trang chủ 

› Dự án 

› Quảng Nam 

› Núi Thành

du_an_chu_lai_riverside
Vị trí dự án Chu Lai Riverside
tien_do_du_an
Chu Lai Riverside trên cao
mat_bang_chu_lai_riverside
Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
9.3
Mật độ xây dựng:
VGroup VGroup
Loại: Đất nền Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:9.3 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
VGroup VGroup
Loại: Đất nền
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:9.3
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: