Dự án Florence Quảng Nam GD 1
Tiện ích dự án Florence Quảng Nam
Vị trí dự án Florence Quảng Nam
Dự án Florence Quảng Nam GD 1
Trạng thái:
Sắp Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
32,54
Mật độ xây dựng:
Loại: Nhà phố Trạng thái:Sắp Mở Bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:32,54 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Sắp Mở Bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:32,54
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: