Khu Đô Thị Sinh Thái Vịnh An Hòa 2022

Trang chủ 

› Dự án 

› Quảng Nam 

› Núi Thành

vinh_an_hoa
Vị trí dự án Chu Lai Riverside
vi_tri_du_an
Quy hoạch dự án Vịnh An Hòa
Trạng thái:
Chuẩn Bị Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
99,6 ha
Mật độ xây dựng:
45%
Công ty cổ phần đầu tư Chu Lai Hội An Công ty cổ phần đầu tư Chu Lai Hội An
Loại: Nhà phố Trạng thái:Chuẩn Bị Mở Bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:99,6 ha Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2020
Công ty cổ phần đầu tư Chu Lai Hội An Công ty cổ phần đầu tư Chu Lai Hội An
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Chuẩn Bị Mở Bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:99,6 ha
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2020