Khu phố chợ Chiên Đàn - Bất động sản Tam Kỳ

Trang chủ 

› Dự án 

› Quảng Nam 

› Tam Kỳ

khu_pho_cho_chien_dan_1
Sơ đồ phân lô dự án Chợ Diên Đàn
chợ chiên đàn
Vị trí dự án Chợ Diên Đàn
khu_pho_cho_chien_dan_1
dự án khu phố chợ Chiên Đàn
Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
9,8ha
Mật độ xây dựng:
Loại: Đất nền Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:9,8ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Đất nền
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:9,8ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: