kpc_lai_nghi
kpc_lai_nghi
Liên kết vùng Khu phố chợ Lai nghi
Vị trí Khu phố chợ Lai Nghi
Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
109 Ha
Mật độ xây dựng:
49%
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:109 Ha Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:109 Ha
Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: