namhoaxuan_da_nang
quy_hoach_nam_hoa_xuan_da_nang
vi_tri_nam_hoa_xuan_da_nang
du-an-nam-hoa-xuan
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
12000
Mật độ xây dựng:
40%
Tập Đoàn Sun Group Tập Đoàn Sun Group
Loại: Đất nền Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:12000 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sun Group Tập Đoàn Sun Group
Loại: Đất nền
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:12000
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: