Mặt Bằng Dự Án Phố Chợ Đông Phú
Vị trí Phố Chợ Đông Phú
Tiện Ích Dự Án Phố Chợ Đông Phú
banner-dong-phu
Trạng thái:
Giữ Chổ GĐ 1
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
Số căn:
540
Quy mô:
15.38 ha
Mật độ xây dựng:
70%
Loại: Đất nền Trạng thái:Giữ Chổ GĐ 1
Số Block:5 Số tầng:
Quy mô:15.38 ha Mật độ xây dựng:70%
Số căn hộ:540 Ngày hoàn thành:Q3/2023
Loại: Đất nền
Trạng thái:Giữ Chổ GĐ 1
Số Block:5
Số tầng:
Quy mô:15.38 ha
Mật độ xây dựng:70%
Số căn hộ:540
Ngày hoàn thành:Q3/2023