TUYỂN DỤNG

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Gia nhập Lux A Real Estate, bạn sẽ có trải nghiệm làm việc tốt hơn.
Đến với ngôi nhà chung của Navi Property, bạn sẽ trở thành một thành viên của doanh nghiệp bất động sản uy tín nhất Miền Trung và
luôn nỗ lực đem lại giá trị mới cho thị trường. Chúng tôi tuyển dụng những tài năng đầy đam mê
với môi trường khởi nghiệp và sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn bản thân..

ỨNG TUYỂN NGAY